Haagse Feesten!

Op de Haagse Feestenkalender staan meer dan 70 feest- en herdenkingsdagen die in Den Haag gevierd worden. Deze kalender toont hoeveel mooie feesten en bijzondere dagen er zijn, behorend bij verschillende culturen en geloven.

Zo willen we laten zien dat alles bij elkaar hoort en dat we in Den Haag de weg weten te vinden naar elkaar. Op deze manier wordt voor alle inwoners van Den Haag en omgeving zichtbaar hoe rijk de dagen door het jaar heen zijn!

Van Prinsjesdag tot Prinsjesdag!

Op zo´n prachtig Haags feest als Prinsjesdag, wordt de Haagse Feestenkalender verspreid in Den Haag en omgeving. Daar zijn we trots op! Daarom krijgt u deze Haagse Feestenkalender, van Prinsjesdag 2017 tot Prinsjesdag 2018, uitgereikt. Om een jaar lang te bewaren en te gebruiken!

Samen vieren

Lijkt het u niet mooi om, vanuit een organisatie of als particulier, uw buurtgenoten te vertellen over de feest- en gedenkdagen die u belangrijk vindt én waarom. En nog mooier: vier ze samen! Nodig elkaar uit om samen te vieren, samen te feesten, samen te gedenken/herdenken. Kijk hiervoor ook op www.haagsefeesten.nl.

www.haagsefeesten.nl

De Haagse Feestenkalender is gemaakt door Hagenaars en Hagenezen. Zij hebben hun best gedaan de dagen op een juiste manier op te nemen.

Helpt u/ help je mee om de kalender van volgend jaar (2018-2019) nog completer en beter te maken? Laat uw bijdrage weten via
www.haagsefeesten.nl.

Hartelijk dank voor de reactie!

september 2017

19

PRINSJESDAG

Op de derde dinsdag in september spreekt het staatshoofd in de Ridderzaal de troonrede uit.Prinsjesdagviering in de Grote Kerk: grootste interreligieuze bijeenkomst van ons land, van 10.30-11.15 uur, iedereen welkom.

herkomst: Nederland

20

NAVRATI

De start van een negen nachten durende vastenperiode die gewijd wordt aan de verering van Durga Mata.

herkomst: Hindoeïsme

21

STICHTERSDAG

De verjaardag van Kwame Nkrumah wordt gevierd, een Ghanees staatsman en voortrekker in het streven naar een verenigd Afrika.

herkomst: Ghana

21

ROSJ HASJANA

Op Rosh Hasjana wordt het joodse nieuwjaar gevierd

herkomst: Jodendom

21

ISLAMITISCH NIEUWJAAR

De dag waarop het begin van het islamitische nieuwjaar wordt gevierd.

herkomst: Islam

27

DAG VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

De Franstalige gemeenschap van België viert haar cultuur en eigenheid.

herkomst: België

30

JOM KIPOER

Op de grote verzoendag beslist God over het lot van de mensen in het komende jaar.

herkomst: Jodendom

oktober 2017

04

WERELDDIERENDAG

De dag waarop extra aandacht wordt besteed aan dieren, op de herdenkingsdag van Franciscus van Assisi.

herkomst: Algemeen

04

VREDESDAG

Herdenking van de mensen die zijn omgekomen tijdens de burgeroorlog in Mozambique.

herkomst: Mozambique

04

MIDHERFSTFEEST

Feestdag ter ere van de maan.

herkomst: China

05

SOEKOT

De eerste dag van het zeven dagen durende Loofhuttenfeest waarbij wordt herdacht dat het joodse volk 40 jaar door de woestijn moest zwerven.

herkomst: Jodendom

10

DAG VAN DE MARRONS

Dag voor de Marrons uit Suriname en Frans-Guyana waarop de strijd van hun voorouders voor vrijheid wordt herdacht.

herkomst: Suriname

19

DIVALI

Hindoeïstisch lichtjesfeest, waarop de overwinning van het licht op de duisternis en van het goede op het kwade wordt gevierd.

herkomst: Hindoeïsme

31

HERVORMINGSDAG

Een herdenkingsdag in het teken van de reformatie van Maarten Luther, waaruit het protestantisme is ontstaan.

herkomst: Christendom

31

HALLOWEEN

Griezelavond, ontstaan vanuit het oudjaarsfeest van de Kelten en oude gebruiken van Christenen tijdens de avond voor Allerheiligen.

herkomst: Verenigde staten

november 2017

01

ALLERHEILIGEN

Herdenkingsdag ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.

herkomst: Christendom

02

ALLERZIELEN

Op deze dag worden de zielen van gestorvenen herdacht.

herkomst: Christendom

11

SINT MAARTEN

De feestdag van Martinus van Tours, een Romeinse soldaat, die door zijn gulle giften herinnerd wordt.

herkomst: Christendom

15

DAG VAN DE DUITSE GEMEENSCHAP

De Duitstalige gemeenschap van België viert haar cultuur en eigenheid.

herkomst: België

23

THANKSGIVING

Een nationale feestdag in de Verenigde Staten waarop dank wordt gezegd voor de oogst en voor andere goede dingen.

herkomst: Verenigde staten

30

MAWLID

Op deze dag wordt de geboortedag van profeet Mohammed herdacht.

herkomst: Islam

december 2017

05

SINTERKLAAS

Feest gebaseerd op de traditie van de bisschop Myra, Sint-Nicolaas, die in de derde eeuw in klein-Azië leefde.

herkomst: Nederland

13

CHANOEKA

Ook bekend als lichtjesfeest of toewijzingsfeest. Het feest duurt acht dagen, ter nagedachtenis aan het Chanoeka-wonder.

herkomst: Jodendom

13

SANTA LUCIA

Nationale feest van het licht in Zweden.

herkomst: Zweden

25

KERSTMIS

Met Kerstmis wordt de geboorte van Jezus Christus gevierd.

herkomst: Christendom

31

OUDEJAARSDAG

De dag waarop de laatste dag van het jaar wordt gevierd.

herkomst: Algemeen

januari 2018

01

NIEUWJAARSDAG

De dag waarop het begin van het nieuwe jaar wordt gevierd.

herkomst: Algemeen

06

DRIEKONINGEN

De viering van het bezoek van de drie wijzen aan het kind Jezus in Betlehem.

herkomst: Christendom

14

MAKAR SANKRANTI

Op deze dag wordt gevierd dat de zonnegod Makar Sankranti weer richting het Noorden gaat.

herkomst: Hindoeïsme

22

VASANT PANCHAMI

De komst van de lente wordt ingeluid, naar Saraswati, de godin van kennis en kunst.

herkomst: Hindoeïsme

24

VERLICHTING VAN BOEDDHA

Op deze dag wordt door de Boeddhisten die de Chinese kalender volgen de verlichting van Boeddha herdacht.

herkomst: Boeddhisme

31

TOE BISJEVAT

Met Toe Bisjevat, het Bomenfeest, wordt het ontwaken van de natuur na de winter gevierd.

herkomst: Jodendom

februari 2018

11

CARNAVAL

Eerste dag van het driedaags durende carnaval, een feest in het teken van de vooravond van het vasten.

herkomst: Christendom

14

VALENTIJNSDAG

Dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven om de liefde te vieren.

herkomst: Algemeen

14

ASWOENSDAG

De eerste dag na Carnaval is de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd, een periode van inkeer en bezinning.

herkomst: Christendom

16

CHINEES NIEUWJAAR

De dag waarop het begin van het Chinese nieuwjaar wordt gevierd.

herkomst: China

28

POERIM

Tijdens dit voorjaarsfeest, ook Lotenfeest, wordt het lot van het Joodse volk herdacht.

herkomst: Jodendom

maart 2018

01

HOLIKA DAHAN

Op de vooravond van het Holifeest wordt gevierd dat de koude dagen van de winter voorbij zijn en het seizoen van de lente begint.

herkomst: Hindoeïsme

02

HOLI

De dag waarop het begin van het hindoeïstisch nieuwe jaar wordt gevierd.

herkomst: Hindoeïsme

02

MAGHA PUJA

Herdenking van de eerste formele bijeenkomst van Boeddha waarbij hij het beleid van het uitdragen van de leer uiteenzette.

herkomst: Boeddhisme

02

WERELDGEBEDSDAG

De wereldgebedsdag is bedoeld om het christelijke geloof een internationale, oecumenische dimensie te geven.

herkomst: Christendom

08

INTERNATIONALE VROUWENDAG

Op deze dag is het doel aandacht vragen voor thema’s zoals economische zelfstandigheid, zorg en arbeid en discriminatie.

herkomst: Algemeen

17

ST. PATRICK’S DAY

Herdenking van St. Patrick, Ierlands belangrijkste heilige.

herkomst: Christendom

21

NAW-RUZ

Het Bahá’í nieuwjaar. Dit valt samen met de eerste lentedag.

herkomst: Bahá’í

25

PALMZONDAG

Op deze dag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht, begin van de stille week, voorafgaand aan Pasen.

herkomst: Christendom

29

WITTE DONDERDAG

Op de donderdag voor Pasen wordt de laatste avondmaaltijd herdacht die Jezus hield met zijn twaalf discipelen.

herkomst: Christendom

30

GOEDE VRIJDAG

Op deze dag worden de kruisiging en de dood van Jezus herdacht.

herkomst: Christendom

31

STILLE ZATERDAG

De zaterdag voor Pasen en de laatste dag voor de vastentijd.

herkomst: Christendom

april 2018

01

PASEN

Op deze dag wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood.

herkomst: Christendom

13

MIRAJ

Herdenking van de hemelvaart van profeet Mohammed: de reis van Mekka naar Jeruzalem en de hemelvaart van Jezus naar de hemel.

herkomst: Islam

22

DAG VAN DE AARDE

Op deze dag is het doel aandacht te vragen voor het bijzondere van de aarde en het leven daarop.

herkomst: Algemeen

23

KINDERFEESTDAG

Een feestdag, de ‘Dag van het kind’.

herkomst: Turkije

27

KONINGSDAG

Nationale feestdag ter ere van de verjaardag van de koning.

herkomst: Nederland

30

THERAVADA

De dag waarop het begin van het boeddhistisch nieuwe jaar wordt gevierd.

herkomst: Boeddhisme

mei 2018

01

DAG VAN DE ARBEID

Herdenking van de strijd om betere arbeidsomstandigheden.

herkomst: Algemeen

04

DODENHERDENKING

Dag waarop alle slachtoffers en omgekomenen sinds de Tweede Wereldoorlog worden herdacht.

herkomst: Nederland

05

BEVRIJDINGSDAG

Nationale feestdag waarop de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland in 1945 wordt gevierd.

herkomst: Algemeen

10

HEMELVAARTSDAG

Op deze dag wordt herdacht dat Jezus na zijn opstanding is opgevaren naar de hemel.

herkomst: Christendom

13

MOEDERDAG

Moederdag wordt gevierd ter ere van het moederschap.

herkomst: Algemeen

15

RAMADAN

Eerste dag van de vastenmaand Ramadan, een maand van inkeer.

herkomst: Islam

19

SJAVOEOT

Het Wekenfeest wordt vijftig dagen na Pesach gevierd.Sjavoeot is de Hebreeuwse naam voor Wekenfeest.

herkomst: Jodendom

20

PINKSTEREN

De uitstorting van de heilige geest wordt herdacht.

herkomst: Christendom

29

WESAK

De geboorte, de verlichting en de dood van Boeddha wordt herdacht.

herkomst: Boeddhisme

juni 2018

11

LAYLAT-UL-QADR

De nacht waarin de Koran werd geopenbaard, die tijdens de 27e nacht van de Ramadan wordt herdacht.

herkomst: Islam

14

SUIKERFEEST, EID AL-FITR

Na dertig dagen vasten wordt met het Suikerfeest God gedankt voor de zegening die in de vorm van de Ramadan is gekregen.

herkomst: Islam

17

VADERDAG

Vaderdag wordt gevierd ter ere van het vaderschap.

herkomst: Algemeen

18

DRAKENBOOTFEEST

Feestdag ter nagedachtenis aan de dag waarop de dichter Que Yuan zich in de rivier stortte.

herkomst: China

18

VLAGGETJESDAG

Scheveningen viert de komst van de eerste Hollandse haring van het jaar.

herkomst: Scheveningen

21

DAG VAN HET HUMANISME

Op deze dag vieren humanisten de waarden en idealen van het humanisme wereldwijd.

herkomst: Humanisme

24

MIDSOMMAR

Op de langste dag van het jaar wordt opnieuw het licht gevierd.

herkomst: Zweden

30

NED. VETERANENDAG

De Nederlandse Veteranendag is deofficiële herdenking van, en eerbetoon aan hen die zich ingezet hebben in dienst van de vrede.

herkomst: Algemeen

juli 2018

01

KETI-KOTI

De viering van de afschaffing van de slavernij.

herkomst: Suriname

11

DAG VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

De Vlaamstalige gemeenschap van België viert haar cultuur en eigenheid.

herkomst: België

augustus 2018

15

HERDENKING TWEEDE WERELDOORLOG

Op deze dag wordt stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van de oorlog met Japan.

herkomst: Nederland

21

OFFERFEEST

Eerste dag van het Offerfeest, ter nagedachtenis aan profeet Ibrahim die bereid was zijn zoon te offeren.

herkomst: Islam

26

RAKSHA BANDHAN

Feestdag om de band tussen broers en zussen te vieren.

herkomst: Hindoeïsme

september 2018

11

ISLAMITISCH NIEUWJAAR

De dag waarop het begin van het islamitische nieuwjaar wordt gevierd.

herkomst: Islam

18

PRINSJESDAG 2018

Op de derde dinsdag in september spreekt het staatshoofd in de Ridderzaal de troonrede uit.

herkomst: Nederland

Bekijk hieronder de kalender!

klik heir